NDW data en diensten afnemen

Data en diensten

Voor overheden levert NDW extra ondersteuning, zoals toegang tot een 24/7-servicedesk. Ook marktpartijen kunnen profiteren van de aanvullende diensten van NDW door een Data+Diensten-overeenkomst aan te gaan.

Dat is een wederkerige overeenkomst waarin NDW en de afnemer afspreken welke diensten NDW biedt en welke wederdiensten de afnemer daartegenover stelt.

Deze tegenprestaties kunnen sterk verschillen, maar hebben betrekking op data(doorgifte) of diensten. Denk hierbij aan controles op de datakwaliteit, verrijking van de data en doorgifte van veiligheidsgerelateerde berichten aan weggebruikers.

Voor de marktpartij geldt de afweging of hun tegenprestatie voor hen in verhouding staat tot de meerwaarde van de aanvullende diensten. Behalve de toegang tot een 24/7 servicedesk gaat dat om service level agreements (afspraken over de snelheid waarmee eventuele storingen in de datastroom worden verholpen), deelname aan het gebruikersoverleg, ondersteunende informatievoorziening enzovoort.

Voor een voorbeeld van de Data+Diensten-overeenkomst neemt u contact op met NDW.

Wat doen we?

Een nationaal loket voor verkeersgegevens in Nederland