Samenwerken

Hoe meer partijen onze data gebruiken, hoe beter. We werken daarom graag samen met wegbeheerders, dienstverleners en kennisinstituten – als het even kan in een ‘dienst-wederdienst’-constructie.

Wat doen we?

Het nationale loket voor verkeersgegevens in Nederland