Partners

De partners van NDW zijn: het Rijk (Rijkswaterstaat), alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoerregio Amsterdam en vier grote gemeenten.

Rijkswaterstaat Provincie Friesland Provincie Limburg Provincie Flevoland Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Provincie Utrecht Provincie Noord Holland Provincie Groningen Provincie Noord Brabant Provincie Zeeland Provincie Zuid Holland Gemeente Utrecht Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Den Haag Smart mobility Dutch reality