Privacy

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), gevestigd aan Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ndw.nu
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

NDW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor meer informatie over het privacybeleid van NDW rondom de verwerking van persoonsgegevens met als doel verkeersgegevens in te winnen, te verwerken en aan NDW te leveren, verwijzen wij u naar het Privacyreglement van NDW.

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ndw.nu. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NDW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Verzenden van uitnodigingen voor interessante bijeenkomsten.
  • E-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

NDW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

NDW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

• De gegevens die u opgeeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief bewaren we tot 10 werkdagen na uw uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Uw recht op inzage, correctie en overdracht

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  • Recht op inzage – U heeft te allen tijde het recht om een overzicht op te vragen van de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.
  • Recht op correctie – Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u dit kenbaar maken en laten wijzigen door NDW.
  • Recht op het wissen – Wilt u niet langer dat uw persoonsgegevens vastgelegd zijn bij NDW, dan heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen.
  • Recht op beperking – Wilt u niet langer dat uw gegevens door NDW gebruikt worden, dan heeft u het recht op beperking. Dit betekent dat uw gegevens wel vastgelegd zijn bij NDW, maar deze niet langer gebruikt worden.
  • Recht om een klacht in te dienen – U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. U kunt hiervoor in klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door contact op te nemen met NDW via info@ndw.nu, kunt u gebruik maken van deze rechten.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

NDW neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met NDW via info@ndw.nu.

Wijzigingen privacyverklaring NDW

NDW behoudt zicht het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het actuele privacybeleid van NDW.

Cookies op deze site

NDW gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw computer, tablet of smartphone opslaat bij het eerste bezoek aan deze website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten géén persoonsgegevens. Rijkswaterstaat.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook is het niet mogelijk om cookies te gebruiken om u op websites van derden te identificeren.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit moet kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Webstatistieken

NDW gebruikt cookies voor het meten van webstatistieken. We doen dit met het open source webanalysepakket Piwik. We analyseren deze gegevens, waardoor we de website nog beter op bezoekers kunnen afstemmen. De verzamelde gegevens gebruiken we uitsluitend voor verbetering van de website.

YouTube

Voor alle YouTube-video's gebruiken we een link met verbeterde privacy. Het voorkomt dat YouTube-video's cookies op uw computer achterlaten. YouTube verzamelt mogelijk nog steeds gegevens op basis van hun privacybeleid (met een link naar https://policies.google.com/privacy)