Organisation: province of Utrecht

What does the project of the province of Utrecht entail?


The province of Utrecht has made various data sources available in a dashboard for its own employees in operational traffic management. The dashboard provides operational traffic experts with real-time insight into the effect of a traffic installation on the street.

How are NDW data applied?


In the dashboard, the province of Utrecht also discloses the Floating Car Data that they purchase via NDW. This is data obtained from GPS positions of various devices such as navigation systems, mobile phones and tracking systems. NDW provides average travel times and speeds over segments (max. 50 meters) of the road network every minute. In addition to NDW data, other data is also applied in the dashboard, including Google waze data, data about planned and current roadworks, maps and parking data.

How does it work?


The dashboard makes traffic congestion visible by comparing the current speed with the current maximum speed on a route. The amount of traffic in relation to the capacity of the road is also visible. We immediately see if a traffic installation is not functioning optimally. This may be because there are activities in the area, because an accident has occurred, a major event is taking place, or there is, for example, a lot of short-cut traffic. The functional manager can intervene immediately. The dashboard also helps us to make choices if, for example, several traffic installations have failed. Which installation do we repair first, because it disrupts traffic the most?

Why did the province develop the dashboard?


The dashboard provides operational traffic experts with real-time insight into the effect of a traffic installation on the street. With this insight they can take measures more quickly if congestion and traffic jams are likely to arise. They can also better manage the incident managers, because they know exactly where an incident is. Ultimately, this also contributes to a safe and liveable environment for all Utrecht residents. In short: do not sail blindly on technology, but look at the effect of technology on the street on traffic flow and thus on the satisfaction of the road user.

Meer toepassingen

NDW op zoek naar gegevens, collega's en inzichten

Met twee aanbestedingen èn een markconsulatie wil NDW een volgende stap voorwaarts te zetten op het gebied van locatiegebonden verkeersgegevens, een flexibele schil en inzichten in data over gladheidsbestrijding. De publicaties staan op TenderNed.
Read more

Effect versoepeling avondklok op avondverkeer

Vorige week, woensdag 31 maart, werden de maatregelen van de avondklok enigszins versoepeld: in plaats van vanaf 21.00 uur geldt deze nu vanaf 22.00 uur. Einddtijd is nog altijd 4.30 uur. Aanleiding was onder andere het ingaan van de zomertijd in de nacht van 27 op 28 maart. Zouden we effect hiervan zien op het wegverkeer?
Read more

Public-Private traffic information

Be-Mobile/Flistmeister combines NDW data with Floating Car Data (FCD) obtained by itselve and feedback from the Flitsmeister usercommunity. In this way they can offer their customers the most up-to-date and reliable traffic information and distinguish themselves from other providers.
Read more

Een jaar na uitbraak coronacrisis én de verlaging van de maximum snelheid

Deze week werken vele van ons precies een jaar thuis: op maandag 16 maart 2020 begon het grootste thuiswerkexperiment ooit. De verkeersintensiteiten halveerden bijna, zeker in de spitsen en files verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar in dat voorafgaande weekeinde werd ook nog een andere maatregel ingevoerd met het nodige effect op het verkeer. Tussen 6.00 en 19.00 werd de maximum snelheid op de snelwegen verlaagd naar 100 km/u.
Read more

De avondklok en het verkeer: rijden we extra hard naar huis?

Het is me al zo vaak gebeurd. ’s Avonds nog even in tweetallen buiten sporten en dan hup, snel de auto in en flink doorjakkeren want ik moet wel voor 21.00 uur thuis zijn. Zou ik de enige zijn die graag burgerlijk gehoorzaam wil zijn aan de avondklok, maar het daarbij iets minder nauw neemt met de maximumsnelheid? Dat zoeken we op!
Read more

Effect winterweer op wegverkeer

Afgelopen zondag ontwaakten grote delen van Nederland onder een witte laken van sneeuw. En daar bleef het niet bij, want ook die dag kwamen er nog aardig wat centimeters bij. Daarbij waaide ook nog een straffe oostenwind, waardoor er op verschillende plekken sneeuwduinen werden gevormd. Ook daalden de temperaturen flink onder het vriespunt, waardoor gladheid ontstond. Wat waren de gevolgen op de weg?
Read more

Drie doordeweekse dagen avondklok: de gevolgen op de weg

Afgelopen zaterdag is de avondklok ingegaan, als extra verscherpende maatregel binnen de huidige lockdown. Van 21.00 uur tot 4.30 uur geldt in principe een straatverbod, uitzonderingen daargelaten. Wat zien we op de weg gebeuren?
Read more

Vacature Product Owner

NDW zoekt een Senior Product Owner! Als senior product owner kom je in een divers gezelschap met ongeveer 60 collega’s te werken met een scala aan thema's, zoals real time data, big data, kaarten- en locatiesystemen, datakwaliteit en innovatie. We onderhouden intensieve contacten met verschillende partijen. Hierbij moet je denken aan: het Rijk, allianties binnen de Rijksoverheid, provincies, grote gemeenten, vergelijkbare organisaties en commerciële partijen. Jij gaat hier als sr. product owner een belangrijke rol in spelen en zorgt dat de verschillende belangen behartigd worden.
Read more

Avondverkeer tijdens de lockdowns

In de laatste datablog hebben we gekeken naar de effecten op het wegverkeer van de verschillende lockdowns de intelligente begin maart, de gedeeltelijk in oktober en de harde vanaf medio december. De harde lockdown lijkt te worden aangescherpt met onder andere een avondklok. In het kabinetsvoorstel wordt gerept over een straatverbod tussen 20.30 en 4.30 uur. Op verzoek hebben we gekeken naar de omvang van dat avondverkeer en welke effecten van de coronacrisis we in de avond terug kunnen zien.
Read more

Datablog: drie lockdowns, drie verschillende verkeerseffecten

Rond Oud & Nieuw worden we steevast getrakteerd op allerhande terugblikken en overzichten betreffende het afgelopen jaar. NDW wil hierin niet achterblijven. We hebben in het (eerste) jaar van de coronacrisis ieder kwartaal afgesloten met een overzicht van de afgelopen maanden . In deze datablog voegen we de gegevens van het vierde kwartaal toe aan ons overzicht, waarmee we een aardig jaaroverzicht kunnen maken. Een jaar waarin we in maart met een intelligente lockdown werden geconfronteerd. Na ca. drie maanden volgde een geleidelijk herstel, maar in de herfst begonnen de coronabesmettingen weer op te lopen. Als gevolg werd in oktober een gedeeltelijke lockdown afgekondigd, gevolgd door een harde lockdown in november. We kijken in dit overzicht naar de verkeerseffecten van deze drie lockdowns op de automobiliteit, vrachtverkeer, fietsmobiliteit en doorstroming.
Read more

Datablog: effecten van Harde Lockdown op verkeer

Dinsdag 15 december is de gedeeltelijke lockdown overgegaan in een harde lockdown. Veel maatregelen van de eerdere intelligente lockdown in maart zijn nu ook weer ingevoerd. Destijds zagen we direct het effect op het wegverkeer. Wat zijn de eerste indrukken na de invoering van de huidige beperkende maatregelen? We kijken naar de recente ontwikkelingen met betrekking tot automobiliteit, vrachtverkeer, fietsmobiliteit en doorstroming.
Read more

Multi-channel and multi-purpose traffic information

The Royal Dutch Touring Club ANWB combines data from NDW with other data sources. This data is distributed via ANWB to 120 radio stations, teletext, the ANWB route planner and app. But ANWB also supplies the information to companies that provide so-called narrowcasting in public buildings.
Read more

Datablog: effecten van Corona maatregelen op het verkeer

Donderdag 12 maart 2020: als gevolg van een wereldwijde epidemie gaat in heel Nederland de “intelligente lockdown” van start. De eerste dagen na het instellen van deze maatregelen daalde de verkeersvraag over het hele land met ca. 40%. In deze datablog, kijken we uitgebreid terug op de analyses van NDW van de afgelopen drie maanden.
Read more

Datablog: verkeersontwikkelingen corona crisis derde kwartaal

Naar aanleiding van de oplopende Corona besmettingen heeft de regering opnieuw enkele beperkende maatregelen ingesteld om de besmettingsgraad omlaag te krijgen. Welke verkeersontwikkelingen zien we in het derde kwartaal en in hoeverre verschilt deze van het tweede kwartaal? We kijken naar de automobiliteit, vrachtverkeer, fietsmobiliteit en doorstroming.
Read more

Datablog: waar gaan we naar toe deze zomer?

Het is inmiddels hoogzomer en dat betekent vakantietijd! Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste mensen hun vakantie in Nederland doorbrengen. Wat zeggen de verkeersbewegingen op de weg daarover? Waar gaan we naar toe deze zomer?
Read more

Datablog: een (verkeerskundige) tweede lente?

Inmiddels zijn de zomervakanties overal voorbij en zijn we in de meteorologische herfst beland. Hoe zou het inmiddels op de weg zijn, nu de vakanties weer voorbij zijn? Zien we de ingezette patronen uit de lente weer terug met een evenwichtigere spreiding van het verkeer over de dag of keert de oude september drukte weer terug?
Read more

NDW en UDAP-dienstverlening

NDW en UDAP-dienstverlening Om Smart Mobility in publiek-private samenwerking te faciliteren, zijn het Ministerie van IenW met Rijkswaterstaat, zo’n 80 decentrale overheden en 20 (inter)nationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector het Partnership Talking Traffic gestart. Het centrale doel van Talking Traffic is het verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid in en rond steden waar de drukte alleen maar toeneemt met alle negatieve gevolgen van dien.
Read more

Aanbesteding Raamovereenkomst Levering Locatiegebonden Verkeersgegevens

De raamovereenkomst voor Inwinning Verkeersgegevens van NDW is afgelopen januari, na een looptijd van zeven jaar, beëindigd. Daarom heeft NDW Op 9 april 2021 op TenderNed een nieuwe Europese aanbesteding gepubliceerd voor een nieuwe raamovereenkomst genaamd ‘Levering Locatiegebonden Verkeersgegevens’.
Read more

Marktconsultatie Road Monitor

Op vrijdag 9 april 2020 heeft NDW in opdracht van IenW de Marktconsultatie ROMO op TenderNed gepubliceerd. Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding informatie voor assetmanagement en wintermanagement/gladheidsbestrijding.
Read more

Aanbesteding Flexibele Schil

De noodzakelijke expertise die NDW voor haar DevOps en Agile werkzaamheden zoekt blijkt lastig aan te boren en vraagt daardoor relatief veel tijd van de portfoliomanagers. Daarom is de aanbesteding Flexibele Schil op vrijdag 19 maart 2021 op TenderNed gepubliceerd.
Read more

Do business with NDW

There are various ways of working together with NDW.