Netwerken

Om de kennisuitwisseling onder datapartijen te vergroten en onze (mobiliteits-) dataketen te versterken, doen we actief mee aan netwerkevents.

We zijn aanwezig op overleggen, symposia en congressen van partners, beleidsmakers en netwerkorganisaties en houden er lezingen en presentaties. Van tijd tot tijd organiseren we ook zelf een seminar of congres. Alles met het doel om onze kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten breed te delen.

NDW data en diensten afnemen?

Samenwerken met NDW kan op verschillende manieren.